img

languagelanguagelanguage
 Úvodní stránka  >> Strategie CLLD 2014 - 2020

Strategie CLLD 2014 - 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyhlídky, z.s.

EU - MMR

MAS Vyhlídky, z.s.

byla finančně podpořena z fondů EU pro realizaci projektu pod názvem "PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE MAS VYHLÍDKY, Z.S. s reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002571 a to prostřednictvím vydání právního aktu dne 14.3.2017 a je tedy spolufinancován Evropskou unií

Cíl akce:

Cílem projektu je realizace a implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v obcích územní působnosti MAS. Účelem je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je základní strategický dokument MAS Vyhlídky,z.s. pro rozvoj území na léta 2014 - 2020 (dále jen SCLLD).

Struktura SCLLD

SCLLD má zmapovány stěžejní potřeby veřejného, občanského, ale i soukromého podnikatelského a zemědělského sektoru.Území MAS Vyhlídky bude ekonomicky prosperujícím regionem, poskytující svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. Pro naplnění tohoto poslání bude využito všech kompetencí, které nabízí partnerská spolupráce a účelné a efektivní využívání všech zdrojů.
SCLLD je strukturována do třech částí: části analytické, strategické a implementační. Výstupy části analytické jsou podkladem pro část strategickou zcela jednoznačně z ní vyplývají věcné klíčové oblasti rozvoje území. Ty jsou strukturovány do pěti klíčových oblastí:
LIDÉ, PRÁCE,OBEC, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ.Pro každou z klíčových oblastí jsou stanoveny strategické cíle, tedy dlouhodobějšího charakteru. Následně jsou u každé klíčové oblasti stanoveny dle zjištěných potřeb priority, opatření a aktivity, kterými, resp. některými z nich by měly nýt Strategické cíle naplňovány jak prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje, tak z ostatních zdrojů. Implementační část stanoví již konkrétní vazbu pro naplňování vytyčených cílů na jednotlivé nástroje (operační programy) . Kromě administrativních postupů je následně zařazen finanční plán, závazné indikátory a analýzu rizik.
SCLLD byla projednána nejvyšším orgánem MAS Vyhlídky, z.s. dne 26.11. 2015.

dokumenty ke stažení
dokumenty ke stažení
   Copyright © 2021 MAS Vyhlídky, z.s.
   On-line: 2 * Návštěvy dnes 7    Celkem 284933 
backZpět
upNahoru | 
homeDomů | 

kontakty

MAS Vyhlídky, z.s.
Nebužely 92, 277 34 Nebužely

kancelář: nam. Míru 30 (pasáž koruna, 2. patro), 276 01 Mělník

Úřední hodiny: po 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
                           út  9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

email: info@vyhlidky.cz

tel: 315 602 957, 606 787 716, 724 068 686

mapa stránek